Vil ha mer bompenger i sentrale strøk

Vegdirektoratet vil ha mer bompenger i sentrale strøk, og heller bruke statens penger til å bygge veier i distrikter med liten trafikk.