MMS-legen anket straffeutmålingen

Den 39 år gamle legen som i Eidsivating lagmannsrett torsdag ble dømt til ti års forvaring, anket dommen på stedet.