Høyesterett skal vurdere billig kirkegods

Høyesterett skal avgjøre om staten får selge unna kirkegods billig.