- Vil bruke oljefondet til bærekraftig utvikling

Finansdepartementet ønsker å bruke oljefondet til å påvirke markedene til å bli mer bærekraftige.