10.300 flere jobbet i kommunene i fjor

Fra 2008 til 2009 økte antall ansatte i kommunene med 2,4 prosent. Samlet vekst i antall årsverk var likevel bare 0,8 prosent.