Ulovlig avliving bak halvparten av alle ulvedødsfall

Ulovlig avliving er årsak til halvparten av alle registrerte ulvedødsfall i den sørskandinaviske bestanden, sier forsker.