- Streikebryteri på Gardermoen

Fagforeningen mener det foregår utstrakt streikebryteri på Gardermoen, men dette avvises av driftsdirektøren.