• Scanpix

Pappakvote for flere fedre

Rundt 2.000 flere fedre får rett til pappakvote når regelverket i Folketrygdloven forenkles fra 1. juli.