Taliban-minister kastes ut av Norge

På instruks fra Justisdepartementet har Utlendingsnemnda sendt en tidligere Taliban-minister varsel om utvisning fra Norge.