Aksjonærer tapte sak om erstatning for DNO-fall

Politiet brøt taushetsplikten ved å bekrefte at finansmannen Berge Gerdt Larsen var under etterforskning, slår Borgarting lagmannsrett fast.