Slakter Navs innsats for et inkluderende arbeidsliv

Bedrifter med høyt sykefravær får ikke mer bistand fra Nav enn andre bedrifter. Riksrevisjonen mener Nav ikke jobber målrettet nok.