Høyre: - Krisepakken er for dårlig

Høyre er fornøyd med regjeringens tiltak for bygg— og anleggssektoren, men mener tiltakspakken er for dårlig på alle andre områder.