• Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil prøve det meste for å skaffe husløse tak over hodet- Tor Inge Jøssang

Kleppa forsøker å finne husrom for hjemløse

Kommunal— og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil prøve alle alternativer for å hjelpe husløse til å skaffe seg tak over hodet.