• Finanskrisen og dårlige tider i byggebransjen fører nå til en kraftig økning i antall østeuropeere som lever på dagpenger fra den norske stat. (Jon Ingemundsen)

Flere utlendinger får dagpenger

Finanskrisen fører til at 870 polakker, litauere og andre østeuropeere med EU-pass nå går på arbeidsledighetstrygd fra Nav.