• Det er litt usikkerhet rundt flytrafikken på mandag. (Foto: Jon Ingemundsen)

Askefri helg i Norge

De siste prognosene tyder på at det går mot en askefri helg her i landet, men med noe usikkerhet rundt mandag.