Prøvde å skjule pengespor til overgrepsoffer

For at ingen skulle få kunnskap om detaljene i Müller-saken, utbetalte Den katolske kirke erstatningen til offeret via Oslo og ikke Trondheim.