• - Det ville være mildt sagt usmakelig om vi skulle diskutere lønnsøkninger for oss selv. For meg er betingelsene regjeringen har stilt helt forståelige, og de bør være et signal om at alle andre også bør vise tilbakeholdenhet, sier Eivind Reiten. Thomas Førde

Reiten vil ha lønnsfrys

Avtroppende Hydro-sjef Eivind Reiten gir full støtte til regjeringens krav om lønnsfrys for banksjefer som gjør bruk av statens kredittpakke.