• Jon Ingemundsen

Gransker Nav-sak etter massiv kritikk

Arbeidsdepartementet vil undersøke om trygdeloven har fått utilsiktede følger, siden Nav kan få innsyn i folks telefon— og internettbruk som selv politiet ikke har tilgang til.