Mange jenter krasjer mopeden på skolevei

Det er en kjent sak at gutter og menn dominerer statistikken over stygge mopedulykker. Men om høsten går det også galt med mange jenter på moped, viser nye tall.