Borgarting lagmannsrett er ikke inhabil i terrorsaken

Borgarting lagmannsrett er ikke inhabil til å vurdere anker over avslag på begjæring om bistandsadvokat etter 22. juli, sier Høyesterett.