Monsen: - Surrogati kan bli overklassefenomen

I framtiden vil rike kvinner betale surrogatmødre for å bære fram barn, slik at de kan bevare utseendet og slippe å gå gravide i ni måneder, tror filosofen Nina Karin Monsen.