• - Barn lærer og får verdier fra de er veldig små, og kjønnsrollemønsteret etableres tidlig. Derfor er det viktig at de unge opplever både menn og kvinner som pedagogiske forbilder i barnehagen, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV). Scanpix

Lover flere menn i barnehagen