• Kristin Ellefsen

Flytter til ny skole

Johan Emanuel Larsen (7) gru-gleder seg til å begynne på ny skole med ukjente klassekamerater.