• Knut Løvstuhagen, SAS

– SAS-piloter krangler så sikkerheten trues