Stortinget støtter forbud mot klasevåpen

Et enstemmig storting gir regjeringen fullmakt til å undertegne Konvensjonen om forbud mot klasevåpen. Konvensjonen skal undertegnes av mer enn 100 land i Oslo 3. desember, men uten stormakter som USA, Kina og Russland.