• - Vi har tidligere varslet om ytterligere organisatoriske og forretningsmessige endringer som skal gjennomføres frem mot sommeren som skal gjøre oss best mulig rustet for fremtiden, sier konsernsjef Simen Mørdre i Acta Holding ASA i børsmeldingen. Scanpix

Sterk kritikk mot Acta, beholder konsesjonen

Acta beholder konsesjonen, men får sterk kritikk av Kredittilsynet.