Folk mer positive til genmat

Norske forbrukere har hittil sagt nei takk til genmodifisert mat. Nå er forbrukerne på glid, ifølge en ny undersøkelse.