Julerush av influensa

Legekontorene melder om økende utbrudd av influensasykdom i julen, men tallene er fortsatt lave.