• Nettverk for dyrs frihet

– Få alvorlige brudd i pelsdyrnæringen

Mattilsynet har funnet få brudd på regelverket i sine undersøkelser av pelsdyrfarmer i år. Bare ett forhold er anmeldt til politiet.