Mobbeproblemer i Røde Kors

Mottoet er «Grenseløs omsorg», men ikke alle ansatte føler det sånn. I en intern spørreundersøkelse svarer hver fjerde ansatt i Røde Kors at de har opplevd at kolleger er mobbet eller trakassert.