Ahtisaari svært glad for Nobels fredspris

Martti Ahtisaari er svært glad for Nobels fredspris og trekker fram fredsarbeidet i Namibia som noe av det viktigste han har gjort.