Ønsker nedslakting av oppdrettslaks

WWF Norge går inn for en omfattende nedslakting av oppdrettslaks inntil næringen får kontroll med lakselus og rømming.