• Rogfast, veiprosjektet som krysser Bognafjorden, slik Statens vegvesen og Cowi tenker seg veianlegget. Her fra Arsvågen på Bokn. Statens vegvesen/Cowi

Gigantbruer kan gi ferjefri E39 på Vestlandet

Om 25 — 30 år er det mulig at at en rekke store bruer og verdens lengste undersjøiske tunnel binder sammen vestlandsfylkene. Kostnadene bare til bruer og tunnel vil komme opp i 60 milliarder kroner.