Frp etterlyser bemanningsnormer i sykehusene

Frps representant i Stortingets helse— og omsorgskomité, Jon Gåsvatn, mener kommunene burde ha fått på plass bemanningsnormer, både for leger og sykepleiere, før hele samhandlingsreformen ble «rullet ut».