• Slike PDA-er kan ha inkludert GPS i seg hvor sjefen kan ha kontroll med hvor arbeidstakeren er. Morten Uglum, Aftenposten

Du overvåkes på jobb

GPS-overvåking stresser noen arbeidere, og gjør andre tryggere. Mens mange føler en trygghet av at arbeidet de gjør blir kontrollert, har andre sagt opp jobben fordi de ble lei overvåking.