Tok inn vann på vei til Stavanger

Mannskapet har fått stoppet vanninntaket, og fergen er nå på vei inn mot land ved Mandal.