Faglige råd mot vask av oljeskadd sjøfugl

Flere faglige argumenter taler mot å sette i gang aksjoner for å vaske og rehabilitere sjøfugl som er rammet av oljesøl.