Vi kjøper mindre alkohol på byen

Fersk statistikk fra landets utesteder viser en nedgang i alkoholomsetningen. Folk vil heller drikke hjemme, tror bransjen.