Dåpsavtale mellom Kirken og organisasjonene

Den norske kirke og de store kristelige organisasjonene undertegnet mandag en dåpsavtale. Avtalen godkjenner dåp foretatt av organisasjonene i deres egne forsamlingslokaler.