• Alderdom og musikk i ørene har skylda for at flere og fler blir tunghørt. Anders Minge

Snart er én av fire tunghørt

Tallet på nordmenn med nedsatt hørsel vil øke kraftig i årene fremover. Alderdom og musikk i ørene har skylda.