Krever Vest Tank-ledere dømt for mottak av giftskip

Økokrim vil ha ledelsen ved Vest Tank dømt for mottak av giftskipet Probo Emu. Dette blir et sentralt punkt i Gulating lagmannsretts behandling av ankesaken.