Høyesterett avviser oppreisning etter GPS-overvåking

Høyesterett mener renholdsbedriften Avfallsservice AS brøt personvernloven da de GPS-overvåket en ansatt, men mener likevel ikke at den ansatte har rett på oppreisningserstatning.