Nytt lovforslag skal sikre foreldreskap

Regjeringen foreslår en lovendring som sikrer det juridiske foreldreskapet for barn i Norge som er født av surrogatmor i utlandet.