• FS00043528.jpg GOOGLE EARTH

Lette etter Sigrid bare 200 meter unna funnstedet

Det viser søkekartet som aksjonsgruppen har hatt liggende ute på sine nettsider.