Ap: – Vi skjerpet den sosiale profilen

Eirin Sund, finanspolitiker i Arbeiderpartiet, avviser at en mer rettferdig fordeling av skattebyrden er Bondevik-regjeringens fortjeneste.