Høy fart og førerfeil dreper på veiene

At 236 personer mistet livet på norske veier i årets elleve første måneder, kommer som en skuffelse for norske veimyndigheter.