Seks fylke krev ny samferdslepolitikk

Slutt med klatting over statsbudsjettet. Minst 60 prosent opp med investeringane. Få skikk på Haukelivegen og E39.