Legionellafunn ved Sykehuset i Vestfold

Det er funnet legionellabakterier i vannrørene til Sykehuset i Vestfold i Tønsberg. Ingen skal ha blitt syke av smitten.