50 ansatte må gå i Skanska Midt-Norge

25 ansatte er oppsagt og like mange er permittert i Skanska Midt-Norge.