• Norske soldater på utenlandsoppdrag får nå hjelp av et større sanitetskorps. Heiko Junge, Scanpix

Forsvaret får doblet antall legestillinger